Het Houd(t) nooit op!

Ons familie bedrijf bestaat uit vader en twee zonen met jarenlange ervaring en vakkennis van transport, hout en bosbeheer.  Uitgerust met een professioneel machinepark waaronder vrachtwagens, hoogwerker en mobiele kraan, is handmatig of machinaal bos, park of tuin bewerken geen enkel probleem. Veelal wordt er in opdracht gewerkt van landgoedeigenaren, staatbosbeheer, gemeente, natuurmonumenten en ook particulieren.

Onze werkzaamheden bestaat oa uit:

 • Onderhoud – snoeiwerk in natuurlandschap en particuliere tuinen of bedrijventerreinen
 • Kappen – het verwijderen van overtollige, ziek of beschadigde bomen
 • Uitdunnen van bos, boomwallen en struikgewas etc….
 • Klepelmaaien
 • Stobbenfrezen
 • Aanplant
 • Afvoer van hout, resthout, rondhout en struikgewas
 • Visuele boomcontroleerbo-logo-fc

Het bedrijf is Erbo-gecertificeerd. Deze erkenningregeling voor bosaannemers stelt eisen aan opleiding, ervaring, arbeidsomstandigheden, veiligheid & milieu en de kwaliteit van het werk.

Het initiatief tot de ErBo is genomen met het achterliggende idee dat de bosbouwsector er belang bij heeft dat boswerkzaamheden worden uitgevoerd door vakbekwame mensen, die kwalitatief hoogwaardig werk afleveren en die werkzaam zijn bij aannemers van boswerk die “zich aan de regels houden”. De ErBo beoogt professionaliteit bij bosaannemingsbedrijven duurzaam te waarborgen.

Algemene voorwaarden ERBO SKBNL certificering.

Opdrachtgevers:

 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten
 • It Fryske gea
 • Gemeente De Fryske Marren
 • Gemeente Sûd West Fryslân